RSS RSS

Nekakva neorganizirana institucionalizirana direktna demokracija teško da može biti zamjena za klasično političko organiziranje u vidu različitih političkih organizacija ‒ uključujući stranke, sindikate i pokrete raznih tipova....

Pozitivna i progresivna politika može počivati isključivo na početnom samouvažavanju i poštivanju pojedinačnih nacionalnih i jezičnih identiteta, a ne na njihovu nasilnu potiskivanju i nijekanju stvarnosti. ...

 

Tekstovi koji vam pomažu da bolje razumete sv(ij)et oko sebe.
Dva puta mesečno newsletter izabranih  tekstova u tvom inboxu.