Res Publica je časopis angažovanih ideja, koji kroz tekstove koji se objavljuju na dnevnom nivou nastoji da artikuliše makro pristup našoj društvenoj stvarnosti, bazirajući se na naučnim istraživanjima, ali i služeći se oruđima medijske kulture radi diseminacije znanja iz znanstvenog u javno polje. Polazeći od brige za opšti interes, ovakvim pristupom nastojimo da temeljno i kritički analiziramo aktuelne apologetske odnose prema postojećim ekonomsko-društvenim uređenjima u državama koje pripadaju jugoslovenskoj civilizaciji.

 

Naš fokus je, takođe, i na razumijevanju i dekonstrukciji hegemonih vizija društvenog sveta i društveno-ekonomskih i kulturnih antagonizama u Evropi i svetu, koji se nalaze u konstantnom pokretu, bez da mijenjaju same temelje na kojima su izgrađeni i koji reprodukuju odnose dominacije. S tim u vezi, naš glavni napor je usmjeren na pokušaj novog i drugačijeg promišljanja demokratije i demokratskih mehanizama u društvu, ekonomiji, politici i kulturi, uzimajući u obzir promene odnosa u međunarodnoj politici, degradacije građanskog suvereniteta i faktičkog isključivanja društvene većine iz odlučivanja o stvarima od javnog značaja, uz sve veći uticaj digitalizacije i interneta u naznačenim procesima. U kontekstu opšte valorizacije bilo antiintelektualizma bilo elitizma, koja se u društvenom prostoru odražava kroz zaoštravanje podele između „običnih ljudi“ i „stručnjaka“, a u medijskom polju između „tabloida“ i „stručnih časopisa“, Res Publica želi da se nametne kao protivteža toj fragmentaciji, odnosno kao „eklektički treći”: medij koji uređuju intelektualci i čiji su tekstovi produkt rigozoznosti naučnih istraživanja, ali koji su pisani na način da mogu da komuniciraju sa širom javnosti.

 

Okupljajući kao saradnice i suradnike univerzitetske profesorice i profesore, naučne istraživače i istraživačice, pisce i umetnike iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i šire, cilj Res Publice je da pruži analize koje će doprinijeti jačanju individualne i kolektivne svesti građanki i građana, odnosno njihovom osposobljavanju za autonomnu kritičku refleksiju „kompleksnih“ problema s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i aktivno i kvalifikovano sudelovanje u javnim debatama o tim problemima.

Jedan od naših ciljeva je i doprinos ravoju kulture dijaloga. U svom radu ćemo, na tom tragu, podsticati objavljivanje polemičkih tekstova, kao i tekstova koji sadrže stavove koji ne odražavaju stavove odgovornih urednika. Res Publica poštuje i zagovara postojeći jezički pluralizam i ravnopravnost standardnih južnoslovenskih jezika, tako da ćemo tekstove objavljivati u njihovom izvornom obliku, bez „prevođenja“.

Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

 

Publikacija je nastala u okviru projekta Academic Engagement for Democracy in SEE koji realizuje Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope, u partnerstvu sa Institutom za filzofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centra za napredne studije jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci, a uz podršku Fondacije braće Rokafeler. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju isključivo stavove autora.

Uredništvo časopisa Res Publica posebnu zahvalnost izražava Fondaciji Atelje za društvene promjene – ACT za drugarsku i finansijsku podršku, kao i motivaciju da nastavimo sa radom. Čitatelji i čitateljke mogu pratiti aktivnosti ove fondacije na sajtu www.actbih.org.

Tekstovi koji vam pomažu da bolje razumete sv(ij)et oko sebe.

Dva puta mesečno newsletter izabranih tekstova u vašem inboxu.