Osuđivanje Gaze na smrt (II DIO)

“Protiveći se  primirju u ovom trenutku, efektivno i zapravo, dajete Izraelu potpunu slobodu da nastavi sa neprincipijelnim napadima na civilnu infrastrukturu i civilno stanovništvo Gaze, od kojih su milion, ili 1.100.000, djeca. Postali ste moralni monstrum i zbog toga nemojte govoriti: Naravno da se protivim tome”.