RSS RSS
Prestanite brojati žene na sveučilištima
Iako je na sveučilištima statistički više žena, brojke nisu obećavajuće kada se kvalitativno pogledaju podaci, odnosno kada se uzmu u obzir pozicije na kojima su te žene zaposlene
Prestanite brojati žene na sveučilištima
Iako je na sveučilištima statistički više žena, brojke nisu obećavajuće kada se kvalitativno pogledaju podaci, odnosno kada se uzmu u obzir pozicije na kojima su te žene zaposlene

Ako ste se ikad naivno drznuli nekoga priupitati o zastupljenosti žena i muškaraca u bjelokosnoj kuli visokog obrazovanja, vjerojatno su vas zapljusnuli kvantitativnim pokazateljima koji – neobične li slučajnosti – sugeriraju da je u svijetu sveučilišta sve u savršenom redu. Naime, na prvi se pogled doima kao da je žena na sveučilištima ne samo jednako mnogo koliko i muškaraca, nego brojčano čak i znatno više. No, ako ovi brojevi u um prizivaju slike redovitih profesorica koje hrpimice s katedri nezainteresiranim studenticama i studentima s mobitelima skrivenim ispod klupa predaju o primijenjenoj epistemologiji, socijalnom kapitalu, političkom ponašanju, inženjerstvu, zelenom programskom kodu i kvantnoj fizici, te su optimistične ilustracije posve pogrešne. Srećom, novi europski trend dopune kvantitativnih pokazatelja kvalitativnima, osobito popularan među dinamičnim mladim sveučilištima – kako bismo doista saznali konkretne podatke o životnim rutinama i iskustvima ljudi koji stoje iza hladnih i duboko neinformativnih brojki statističkih grafova – ovdje je da nam ponudi sasvim drugačiju sliku života žena u visokom obrazovanju: žene su na fakultetima administrativna asistencija, docentice i asistentice, a rijetke redovite profesorice žale se na dvostruki teret zahtjevnog zaposlenja koje povlači i vremenski neodrživ istraživački rad te neplaćenog reproduktivnog rada – trudnoće i majčinstva, skrbi o financijski ovisnoj odrasloj djeci, kuhanja, pospremanja, čišćenja, peglanja i slaganja pomno opeglane odjeće – kod kuće. U više od trideset godina postojanja samostalne Republike Hrvatske, čija je autonomija po svim indikatorima rasprostranjenosti korupcije, pariteta kupovne moći i kvalitete demokratskih procedura bila krajnje loša odluka, možemo nabrojati samo šest rektorica na čelu sveučilišta, od kojih su dvije – radosnog li broja i jasnog indikatora mlade, dinamične i progresivne institucije – odabrane na Sveučilištu u Rijeci. Upravo je Sveučilište u Rijeci unutar rodno osviještenog međunarodnog projekta SPEAR i provelo kvantitativnu te kvalitativnu analizu broja, konkretne poslovne funkcije i kvalitete života žena na sveučilištima, a njihovi su rezultati, predočeni lako čitljivim tablicama i prezentacijama za predstavljanje gorućeg problema europskim suradnicima, i više nego tmurni.

Prema rezultatima riječke primjene SPEAR projekta, koji je obuhvatio i izradu u Hrvatskoj prvog Plana rodne ravnopravnosti (GEP-a) – a koji je osim problema žena u visokom obrazovanju zahvatio i muke seksualnih te rodnih manjina među studentskom populacijom, a uključuje i program potpore transrodnim i transseksualnim studentima i osoblju – žene i muškarci na sveučilištima nipošto ne zauzimaju jednake, pa ni istinski usporedive pozicije. Fundamentalna prednost riječkog Plana rodne ravnopravnosti i njegovih pratećih sadržaja jest što zadržavaju postotke kvalitativnih analiza, no potom ih smještaju u kontekst i kombiniraju s upitnicima o zadovoljstvu radom te ravnoteži između života i rada koje je reprezentativni uzorak ispitanica i ispitanika morao popuniti. Primjerice, iz projekta saznajemo da na Sveučilištu u Rijeci radi 59% redovitih i izvanrednih profesorica, docentica i asistentica te 41% redovitih i izvanrednih profesora, docenata i asistenata. Usprkos tome, broj redovitih profesorica nije osobito impresivan, jer je zastupljenost hijerarhijski viših nastavnih zanimanja među rodovima obrnuto proporcionalna: tamo gdje među muškarcima prevladavaju redoviti i izvanredni profesori, žene su prvenstveno docentice i nastavne asistentice. Omjer rodova među pomoćnim zaposlenicama i zaposlenicama, s druge strane, znatno je manje harmoniziran. Ondje, na mjestima radnica i radnika u menzama, radnica i radnika u administraciji te čistačica i čistača, Sveučilište zapošljava 81% žena i samo 19% muškaraca. Štoviše, bez obzira radi li se o humanističkim znanostima ili o STEM-u, pomoćni zaposlenici uvijek su i bez izuzetka većinski – oko 80% – žene.

Potom, premda je profesorica numerički više, na prestižnim konferencijama – a napose na STEM konferencijama i konferencijama vezanima uz profitabilno polje pomorstva, koje pomorcima djecu obrazuje u privatnim školama u inozemstvu i gradi im kućerine u gradskom prstenu nižih cijena i jeftinijih režija – dominiraju muškarci. Također, kad detaljnije pogledamo čime se većinske docentice i asistentice zbilja bave, ispostavlja se da među brojnim vijećima većinu čine samo u ekspertnim vijećima za studije te u administrativnom menadžmentu, što ne iznenađuje u mandatu jedne od ukupno dvije historijske riječke rektorice. Na polju studenata, studentice apsolutno dominiraju na preddiplomskim i diplomskim studijima, samo kako bi njihov broj opao pri obvezi pisanja doktorata. Međutim, zaključak da su žene nemotivirane biti doktorice znanosti i loviti profesorska mjesta jednak je atavizam kao i biološki deterministička stajališta prema kojima naša tjelesna konstitucija ujedno određuje i sve što u svojim životima možemo postići, a koja je sredinom prošlog stoljeća prokazala još Simone de Beauvoir. Broj žena na uistinu vodećim svjetskim pozicijama – mjestu predsjednice Europske komisije, primjerice, ili pozicijama međunarodno i nacionalno beskrajno popularnih i uspješnih predsjednica vlade država poput Finske i Novog Zelanda – neosporno raste, ali ne zbog toga što su se žene u 21. stoljeću napokon uhvatile petparačkih motivacijskih govora i knjiga o zakonu privlačnosti. Zastupljenost žena na hijerarhijski visokim pozicijama ovisi o njihovom kontekstualnom socijalnom kapitalu, koji proizlazi iz dominantne društvene imaginacije – dijeljenih koncepcija o rodnim ulogama muškaraca i žena – društva gdje se nalaze.

No, riječki Plan rodne ravnopravnosti postaje zbilja zanimljiv u svojem kvalitativnom aspektu, kod brojki koje ostavljaju znatno manje prostora šovinističkoj spekulaciji o ženskoj biološkoj svrsi i epistemičkim kapacitetima. Zadovoljstvo svojim poslom izrazilo je, začuđujuće, znatno više muškaraca nego žena: uvjetima svojeg rada zadovoljno je samo 40% gotovo isključivo ženskog pomoćnog osoblja. Što se tiče percepcije mogućnosti cjeloživotnog učenja na radnom mjestu akademskog i pomoćnog osoblja, zadovoljstvo kapacitetima za intelektualno unapređenje izrazilo je 49% žena i frapantnih 74% muškaraca, koji očito svakodnevno pohode Ted-govore, prijavljuju se na konferencije, postavljaju pitanja koja su prikriveni monolozi i odlaze na Erasmus projekte za odrasle. Šanse za napredovanje u karijeri, također, zamisliti može samo deprimirajućih 36% žena – svjesnih da ih u budućnosti vjerojatno čekaju karijerno fatalni zahtjevi majčinstva – te 53% ambicioznih i proaktivnih muškaraca, sa svojom vlastitom svijesti da će zauvijek ostati pošteđeni nabreklih trbuha i grudi te bočica s mlijekom. Muškarci uvjerljivo vode i u svojoj percepciji slobode planiranja privatnog života (72% ispitanika) i fleksibilnosti planiranja karijere (54% ispitanika). Međutim, tek će sekcija o reproduktivnom radu potvrditi da je ženama, umjesto za katedrama redovitih profesorica, mjesto u kuhinji: svakodnevnu brigu o djeci prijavilo je samo 23% muškaraca, dok se čak 70% žena – neovisno o njihovom mjestu u sveučilišnoj hijerarhiji te o činjenici pripadaju li nastavnom ili pomoćnom osoblju – svakodnevno bavi kuhanjem, čišćenjem, peglanjem te slaganjem tad čiste i mirisne odjeće.

Zaključci preliminarnih podataka u temelju Plana rodne ravnopravnosti jednako su indikativni. Glavni prediktor znanstvenog uspjeha na relativno malenom i progresivnom riječkom sveučilištu, a kamo li na većim i tromijim institucijama, jest manjak kućanskih obveza, koji značajnu prednost pri stjecanju titule redovitih profesora i profesora emeritusa pridaje muškarcima. Za razliku od toga, administrativno osoblje – sazdano, znamo, od 80% žena – opterećeno je golemom količinom reproduktivnog rada, pasivno i u paradoksalno poražavajućoj poziciji: iako je vjerojatno da će isto radno mjesto, zbog izostanka mogućnosti napredovanja i sindikalno zaštićene tromosti javnog sektora, držati do mirovine, za njega će zauvijek dobivati ograničene nadnice. Premda iskazani problemi žena – i, intrigantno, gotovo ni jednog muškog ispitanika – s neplaćenim reproduktivnim radom u um trenutačno prizivaju apel kultne filozofkinje Silvije Frederici na uvođenje nadnica za takve domaćinske angažmane, jedina bi istinska obrazovna panaceja bila da su žene tih poslova doista oslobođene jednako koliko i njihovi muški kolege. Ovo bi se, u teoriji, moglo ostvariti ili time da sve žene koje streme biti profesorice i rektorice zaposle kućne pomoćnice, ili da se bacimo na pomne eksperimente romantičnog uparivanja – dakako, prema seksualnim i rodnim preferencijama, jer ipak smo humani – sveučilišnih radnica i radnika koji će snositi jednak teret reproduktivnog rada. Puke nadnice za kućanski rad možda bi stvorile bogatije asistentice i zaposlenice u sveučilišnoj administraciji, no one bi i dalje ostale samo asistentice i zaposlenice sveučilišnih administracija. Rješenje problema, stoga, moramo tražiti drugdje. A, ako je stanje na Sveučilištu u Rijeci, mladoj i progresivnoj instituciji koja surađuje s međunarodnim partnerima i donosi složene planove rodne ravnopravnosti, možemo samo zamisliti teret reproduktivnog rada zaposlenica tromijih i manje rodno osviještenih sveučilišta. Međutim, možda je za nas bolje da to ni ne zamišljamo.

Ako ste se ikad naivno drznuli nekoga priupitati o zastupljenosti žena i muškaraca u bjelokosnoj kuli visokog obrazovanja, vjerojatno su vas zapljusnuli kvantitativnim pokazateljima koji – neobične li slučajnosti – sugeriraju da je u svijetu sveučilišta sve u savršenom redu. Naime, na prvi se pogled doima kao da je žena na sveučilištima ne samo jednako mnogo koliko i muškaraca, nego brojčano čak i znatno više. No, ako ovi brojevi u um prizivaju slike redovitih profesorica koje hrpimice s katedri nezainteresiranim studenticama i studentima s mobitelima skrivenim ispod klupa predaju o primijenjenoj epistemologiji, socijalnom kapitalu, političkom ponašanju, inženjerstvu, zelenom programskom kodu i kvantnoj fizici, te su optimistične ilustracije posve pogrešne. Srećom, novi europski trend dopune kvantitativnih pokazatelja kvalitativnima, osobito popularan među dinamičnim mladim sveučilištima – kako bismo doista saznali konkretne podatke o životnim rutinama i iskustvima ljudi koji stoje iza hladnih i duboko neinformativnih brojki statističkih grafova – ovdje je da nam ponudi sasvim drugačiju sliku života žena u visokom obrazovanju: žene su na fakultetima administrativna asistencija, docentice i asistentice, a rijetke redovite profesorice žale se na dvostruki teret zahtjevnog zaposlenja koje povlači i vremenski neodrživ istraživački rad te neplaćenog reproduktivnog rada – trudnoće i majčinstva, skrbi o financijski ovisnoj odrasloj djeci, kuhanja, pospremanja, čišćenja, peglanja i slaganja pomno opeglane odjeće – kod kuće. U više od trideset godina postojanja samostalne Republike Hrvatske, čija je autonomija po svim indikatorima rasprostranjenosti korupcije, pariteta kupovne moći i kvalitete demokratskih procedura bila krajnje loša odluka, možemo nabrojati samo šest rektorica na čelu sveučilišta, od kojih su dvije – radosnog li broja i jasnog indikatora mlade, dinamične i progresivne institucije – odabrane na Sveučilištu u Rijeci. Upravo je Sveučilište u Rijeci unutar rodno osviještenog međunarodnog projekta SPEAR i provelo kvantitativnu te kvalitativnu analizu broja, konkretne poslovne funkcije i kvalitete života žena na sveučilištima, a njihovi su rezultati, predočeni lako čitljivim tablicama i prezentacijama za predstavljanje gorućeg problema europskim suradnicima, i više nego tmurni.

Prema rezultatima riječke primjene SPEAR projekta, koji je obuhvatio i izradu u Hrvatskoj prvog Plana rodne ravnopravnosti (GEP-a) – a koji je osim problema žena u visokom obrazovanju zahvatio i muke seksualnih te rodnih manjina među studentskom populacijom, a uključuje i program potpore transrodnim i transseksualnim studentima i osoblju – žene i muškarci na sveučilištima nipošto ne zauzimaju jednake, pa ni istinski usporedive pozicije. Fundamentalna prednost riječkog Plana rodne ravnopravnosti i njegovih pratećih sadržaja jest što zadržavaju postotke kvalitativnih analiza, no potom ih smještaju u kontekst i kombiniraju s upitnicima o zadovoljstvu radom te ravnoteži između života i rada koje je reprezentativni uzorak ispitanica i ispitanika morao popuniti. Primjerice, iz projekta saznajemo da na Sveučilištu u Rijeci radi 59% redovitih i izvanrednih profesorica, docentica i asistentica te 41% redovitih i izvanrednih profesora, docenata i asistenata. Usprkos tome, broj redovitih profesorica nije osobito impresivan, jer je zastupljenost hijerarhijski viših nastavnih zanimanja među rodovima obrnuto proporcionalna: tamo gdje među muškarcima prevladavaju redoviti i izvanredni profesori, žene su prvenstveno docentice i nastavne asistentice. Omjer rodova među pomoćnim zaposlenicama i zaposlenicama, s druge strane, znatno je manje harmoniziran. Ondje, na mjestima radnica i radnika u menzama, radnica i radnika u administraciji te čistačica i čistača, Sveučilište zapošljava 81% žena i samo 19% muškaraca. Štoviše, bez obzira radi li se o humanističkim znanostima ili o STEM-u, pomoćni zaposlenici uvijek su i bez izuzetka većinski – oko 80% – žene.

Potom, premda je profesorica numerički više, na prestižnim konferencijama – a napose na STEM konferencijama i konferencijama vezanima uz profitabilno polje pomorstva, koje pomorcima djecu obrazuje u privatnim školama u inozemstvu i gradi im kućerine u gradskom prstenu nižih cijena i jeftinijih režija – dominiraju muškarci. Također, kad detaljnije pogledamo čime se većinske docentice i asistentice zbilja bave, ispostavlja se da među brojnim vijećima većinu čine samo u ekspertnim vijećima za studije te u administrativnom menadžmentu, što ne iznenađuje u mandatu jedne od ukupno dvije historijske riječke rektorice. Na polju studenata, studentice apsolutno dominiraju na preddiplomskim i diplomskim studijima, samo kako bi njihov broj opao pri obvezi pisanja doktorata. Međutim, zaključak da su žene nemotivirane biti doktorice znanosti i loviti profesorska mjesta jednak je atavizam kao i biološki deterministička stajališta prema kojima naša tjelesna konstitucija ujedno određuje i sve što u svojim životima možemo postići, a koja je sredinom prošlog stoljeća prokazala još Simone de Beauvoir. Broj žena na uistinu vodećim svjetskim pozicijama – mjestu predsjednice Europske komisije, primjerice, ili pozicijama međunarodno i nacionalno beskrajno popularnih i uspješnih predsjednica vlade država poput Finske i Novog Zelanda – neosporno raste, ali ne zbog toga što su se žene u 21. stoljeću napokon uhvatile petparačkih motivacijskih govora i knjiga o zakonu privlačnosti. Zastupljenost žena na hijerarhijski visokim pozicijama ovisi o njihovom kontekstualnom socijalnom kapitalu, koji proizlazi iz dominantne društvene imaginacije – dijeljenih koncepcija o rodnim ulogama muškaraca i žena – društva gdje se nalaze.

No, riječki Plan rodne ravnopravnosti postaje zbilja zanimljiv u svojem kvalitativnom aspektu, kod brojki koje ostavljaju znatno manje prostora šovinističkoj spekulaciji o ženskoj biološkoj svrsi i epistemičkim kapacitetima. Zadovoljstvo svojim poslom izrazilo je, začuđujuće, znatno više muškaraca nego žena: uvjetima svojeg rada zadovoljno je samo 40% gotovo isključivo ženskog pomoćnog osoblja. Što se tiče percepcije mogućnosti cjeloživotnog učenja na radnom mjestu akademskog i pomoćnog osoblja, zadovoljstvo kapacitetima za intelektualno unapređenje izrazilo je 49% žena i frapantnih 74% muškaraca, koji očito svakodnevno pohode Ted-govore, prijavljuju se na konferencije, postavljaju pitanja koja su prikriveni monolozi i odlaze na Erasmus projekte za odrasle. Šanse za napredovanje u karijeri, također, zamisliti može samo deprimirajućih 36% žena – svjesnih da ih u budućnosti vjerojatno čekaju karijerno fatalni zahtjevi majčinstva – te 53% ambicioznih i proaktivnih muškaraca, sa svojom vlastitom svijesti da će zauvijek ostati pošteđeni nabreklih trbuha i grudi te bočica s mlijekom. Muškarci uvjerljivo vode i u svojoj percepciji slobode planiranja privatnog života (72% ispitanika) i fleksibilnosti planiranja karijere (54% ispitanika). Međutim, tek će sekcija o reproduktivnom radu potvrditi da je ženama, umjesto za katedrama redovitih profesorica, mjesto u kuhinji: svakodnevnu brigu o djeci prijavilo je samo 23% muškaraca, dok se čak 70% žena – neovisno o njihovom mjestu u sveučilišnoj hijerarhiji te o činjenici pripadaju li nastavnom ili pomoćnom osoblju – svakodnevno bavi kuhanjem, čišćenjem, peglanjem te slaganjem tad čiste i mirisne odjeće.

Zaključci preliminarnih podataka u temelju Plana rodne ravnopravnosti jednako su indikativni. Glavni prediktor znanstvenog uspjeha na relativno malenom i progresivnom riječkom sveučilištu, a kamo li na većim i tromijim institucijama, jest manjak kućanskih obveza, koji značajnu prednost pri stjecanju titule redovitih profesora i profesora emeritusa pridaje muškarcima. Za razliku od toga, administrativno osoblje – sazdano, znamo, od 80% žena – opterećeno je golemom količinom reproduktivnog rada, pasivno i u paradoksalno poražavajućoj poziciji: iako je vjerojatno da će isto radno mjesto, zbog izostanka mogućnosti napredovanja i sindikalno zaštićene tromosti javnog sektora, držati do mirovine, za njega će zauvijek dobivati ograničene nadnice. Premda iskazani problemi žena – i, intrigantno, gotovo ni jednog muškog ispitanika – s neplaćenim reproduktivnim radom u um trenutačno prizivaju apel kultne filozofkinje Silvije Frederici na uvođenje nadnica za takve domaćinske angažmane, jedina bi istinska obrazovna panaceja bila da su žene tih poslova doista oslobođene jednako koliko i njihovi muški kolege. Ovo bi se, u teoriji, moglo ostvariti ili time da sve žene koje streme biti profesorice i rektorice zaposle kućne pomoćnice, ili da se bacimo na pomne eksperimente romantičnog uparivanja – dakako, prema seksualnim i rodnim preferencijama, jer ipak smo humani – sveučilišnih radnica i radnika koji će snositi jednak teret reproduktivnog rada. Puke nadnice za kućanski rad možda bi stvorile bogatije asistentice i zaposlenice u sveučilišnoj administraciji, no one bi i dalje ostale samo asistentice i zaposlenice sveučilišnih administracija. Rješenje problema, stoga, moramo tražiti drugdje. A, ako je stanje na Sveučilištu u Rijeci, mladoj i progresivnoj instituciji koja surađuje s međunarodnim partnerima i donosi složene planove rodne ravnopravnosti, možemo samo zamisliti teret reproduktivnog rada zaposlenica tromijih i manje rodno osviještenih sveučilišta. Međutim, možda je za nas bolje da to ni ne zamišljamo.

Print Friendly, PDF & Email
No Comments

Post A Comment

 

Tekstovi koji vam pomažu da bolje razumete sv(ij)et oko sebe.
Dva puta mesečno newsletter izabranih  tekstova u tvom inboxu.